Klienci instytucjonalni

W ramach usług świadczonych na rzecz Klientów instytucjonalnych – organów administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych - szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.

 

Kancelaria oferuje:

  • stałą obsługę prawną, obejmującą kompleksowe prowadzenie spraw jednostki
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie właściwości jednostki
  • sporządzanie i opiniowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych oraz aktów prawa miejscowego
  • prowadzenie postępowań sądowych i sądowo administracyjnych

W zależności od potrzeb danego Klienta świadczenie pomocy prawnej odbywa się na podstawie doraźnego zlecenia lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Proponujemy dopasowane formaty obsługi do potrzeb Klienta. Obsługa realizowana może być zarówno poprzez osobistą obecność radcy prawnego w urzędzie, jak i poprzez formy komunikowania się na odległość.

Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.