Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego wspieramy Klientów w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • zaspakajanie potrzeb rodziny
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka
 • wyrażenie zgody na zmianę imienia, nazwiska dziecka
 • określenie miejsca zamieszkania dziecka
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem i egzekucję kontaktów
 • ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • przysposobienie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego i rozliczenie nakładów
Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.