Prawo pracy

Kancelaria prowadzi sprawy o:

  • przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  • przywrócenie terminu na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
  • ustalanie istnienia stosunku pracy
  • mobbing
  • sprostowanie świadectwa pracy
  • wypadki przy pracy
  • zapłatę wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.