Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego oferujemy Klientom pomoc w sprawach o:

 • ubezwłasnowolnienie
 • przymusowe leczenie osób chorych i uzależnionych
 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstępu
 • zapłatę
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • eksmisję
 • upadłość konsumencką
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • o naruszenie posiadania
 • zarząd rzeczą wspólną
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.