Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego prowadzimy sprawy o:

 • zwrot dofinansowania unijnego wykorzystanego z naruszeniem procedur
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uzyskanie pozwolenie na budowę
 • zezwolenie na lokalizacja zjazdu
 • zwrot świadczeń nienależnie pobranych

 

Nasza pomoc polegać może na:

 • reprezentacji Klienta na etapie postępowania przed organem administracji publicznej
 • sporządzaniu odwołania od decyzji administracyjnej
 • sporządzaniu zażalenia na postanowienie organu administracyjnego
 • wniesieniu ponaglenia w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania
 • sporządzaniu skargi na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
 • wniesieniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego albo skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Powiedz nam o swoim problemie prawnym, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.