Prawo pracy

Pracodawcom oferujemy wsparcie w zakresie:

  • reprezentacji pracodawcy w sprawach pracowniczych, między innymi w sprawach o przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o ustalanie istnienia stosunku pracy, mobbing, wypadki przy pracy
  • wydawanie opinii o zasadności rozwiązania umowy o pracę
  • przygotowywanie projektów umów o pracę, regulaminów, zakładowych układów zbiorowych pracy
  • tworzenia systemu antymobbingowego
  • audyt stanu prawnego i dokonywanie oceny istniejących stosunków pracowniczych w zakładzie pracy,      w tym umów o pracę
Skup się na swoim biznesie. My zadbamy o Twoje interesy.