Fundusze unijne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

  • wsparcia prawnego w ramach projektu
  • wydawania opinii prawnych na temat dopuszczalności przyjętych w ramach projektu rozwiązań, ich zgodności z prawem oraz wytycznymi, w szczególności w kontekście prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności, racjonalności i efektywności wydatkowanych środków
  • reprezentacji w toku kontroli wydatkowania środków unijnych
  • reprezentacji w sprawach o zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem umowy o dofinansowanie, unijnych procedur, wytycznych
  • sporządzania odwołań od decyzji zobowiązujących do zwrotu środków unijnych
Skup się na swoim biznesie. My zadbamy o Twoje interesy.