Klienci biznesowi

Klientom biznesowym – przedsiębiorcom, spółkom, fundacjom i stowarzyszeniom - proponujemy zarówno  stałą, kompleksową obsługę, jak i doraźną pomoc przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych.

Pomagamy w sporządzaniu projektów umów, opiniujemy projekty umów przedstawione przez Klienta. Zajmujemy się opracowywaniem kompleksowych opinii i analiz prawnych. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Oferujemy wsparcie w zakresie prawa pracy i prawa gospodarczego. Pomagamy w założeniu działalności gospodarczej, spółki, organizacji pozarządowej. Świadczymy pomoc prawną w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, wsparcia prawnego w ramach projektu, pomocy w postępowaniach o zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem unijnych procedur oraz wytycznych.

Kancelaria proponuje dopasowanie formy obsługi prawnej do potrzeb Klienta. Obsługa realizowana jest zarówno poprzez osobistą obecność radcy prawnego w siedzibie Klienta, w uzgodnionym z Klientem czasie, jak i przy wykorzystaniu formy komunikacji na odległość (np. konsultacje telefoniczne i z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

Zapewniamy wysoki standard współpracy i komunikacji z Klientem. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług.