Usługi prawne

Oferta Kancelarii kierowana jest do Klientów indywidualnych, Klientów biznesowych (osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji) oraz Klientów instytucjonalnych (instytucji publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego).

W ramach Kancelarii świadczymy szeroki wachlarz usług prawnych. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe oraz środki odwoławcze od orzeczeń sądów i decyzji organów administracji publicznej. Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach: sądowym (przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi), administracyjnym, przygotowawczym, egzekucyjnym.

W ramach oferty kierowanej do Klientów biznesowych i instytucjonalnych Kancelaria proponuje zarówno  stałą, kompleksową obsługę, jak i doraźną pomoc przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych.
Pomagamy w sporządzaniu projektów umów, opiniujemy projekty umów przedstawione przez Klienta. Zajmujemy się także opracowywaniem kompleksowych opinii prawnych, analiz prawnych.

Kancelaria proponuje dopasowanie formy obsługi prawnej do potrzeb Klienta. Obsługa realizowana jest zarówno poprzez osobistą obecność radcy prawnego w siedzibie Klienta, w uzgodnionym z Klientem czasie, jak i przy wykorzystaniu formy komunikacji na odległość (np. konsultacje telefoniczne i z wykorzystaniem poczty elektronicznej).