Rodzicielstwo to wyzwanie

Kampania Rodzicielstwo to wyzwanie

Kampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu. Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci.   Kampania Zjawisko uwodzenia w Sieci oparte na manipulacji mającej na celu nakłonienie dziecka do tworzenia materiałów o charakterze erotycznym, a czasem również do spotkania i wykorzystania seksualnego. […]

Read More…