PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWELIZACJA

ZMIANY W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – NOWE PRZEPISY, NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI   Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty: pracowników ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli Policji, przedstawicieli oświaty, pracowników ochrony zdrowia, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów […]

Read More…

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy

Przemoc w rodzinie. Nowelizacja. Szkolenie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. O tym, jakie zmiany czekają samorządy oraz inne instytucje zaangażowane w realizację tych zadań, resort informuje w odpowiedzi na jedną z poselskich interpelacji. […]

Read More…

Facebook

Google Plus

LinkedId