PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWELIZACJA

ZMIANY W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – NOWE PRZEPISY, NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI   Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty: pracowników ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli Policji, przedstawicieli oświaty, pracowników ochrony zdrowia, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów […]

Read More…

Facebook

Google Plus

LinkedId