Mediacje rodzinne

Mediacje sprawdzają się świetnie zwłaszcza w sprawach rodzinnych

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć. Mediację rodzinną warto stosować w sprawach o:

 • zaspakajanie potrzeb rodziny
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • sprawowanie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
 • podział wspólnego majątku
 • rozliczenie nakładów

 

Mediacje warto podjąć w przypadku:

 • konfliktu rodzinnego, zwłaszcza między małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi
 • sporu wynikającego z gospodarowania współwłasnością
 • uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku
 • konieczności ustalenia sposób rozstania

W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków. Jeśli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:

 • alimentów
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
 • kontaktów z dziećmi
 • spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację

 

Mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie – tzw. planu opieki rodzicielskiej, planu wychowawczego.

Mediacja w sprawach rodzinnych oszczędza członkom rodziny - co szczególnie istotne w przypadku dzieci - wielu stresów i negatywnych emocji oraz przynosi satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach. W przypadku konfliktów towarzyszących rozwodowi mediacja może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom kooperację w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.

                                                             Sąd to ostateczność. Pomediujmy!