Mediacje gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą szereg wyzwań dla przedsiębiorcy. Musi on między innymi dbać o płynność obrotu w swoim przedsiębiorstwie, o wizerunek firmy, a także utrzymywać dobre relacje z kontrahentami, przy jednoczesnym uwzględnianiu swoich interesów.

Z tych właśnie powodów, w przypadku zaistnienia konfliktu w obszarze współpracy gospodarczej mediacja sprawdza się idealnie. Pozwala na ugodowe zakończenie sporu, chroniąc interesy obu stron i umożliwiając im dalszą współpracę.

 

Przeprowadza się je w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, między innymi:

  • o zapłatę
  • wykonanie umów
  • ustalenie odszkodowań, roszczeń wspólników i akcjonariuszy
  • ustalanie obowiązków w ramach umowy konsorcjum

 

Zalety mediacji w sprawach gospodarczych:

  • pozwala na wypracowanie rozstrzygnięć, satysfakcjonujących dla każdej ze stron, z zachowaniem ich autonomii
  • umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu
  • pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy i na ewentualną dalszą współpracę między kontrahentami
  • gwarantuje poufność, co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej.- znacząco zwiększa prawdopodobieństwo realizacji ugód
                                                               Sąd to ostateczność. Pomediujmy!