Mediacje cywilne

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron.

 

Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

  • zapłatę
  • zniesienie współwłasności
  • dział spadku
  • podział majątku wspólnego
  • rozwiązanie lub niewykonanie umowy
  • należności ze stosunku pracy
  • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
                                                              Sąd to ostateczność. Pomediujmy!