Rozliczenie PIT po nowemu

Rozliczenie PIT po nowemu

Już od 15 kutego 2019 r. są dostępne automatyczne rozliczenie podatku dochodowego. Administracja skarbowa udostępnia na swojej stronie internetowej propozycję wstępnie wypełnionych formularzy PIT-37 (dla dochodów np. z pracy czy zleceń) oraz PIT-38 (dla dochodów kapitałowych). Na razie rozliczenia z automatu nie obejmą działalności gospodarczej.

 

Rozliczenia za 2018 rok zostały już zamieszczone w Internecie przez Krajową Administrację Skarbową. Do 30 kwietnia br. warto je przeanalizować i wprowadzić ewentualne zmiany. Jeśli podatnik nie zrobi nic, będzie to uważane za milczącą akceptację zeznania przygotowanego przez system informatyczny. W takim przypadku zeznanie będzie uznane za złożone w ostatnim dniu na rozliczenia, czyli 30 kwietnia.

Usługa Twój e-PIT dla podatników stanowi niewątpliwie dużą wygodę. Pamiętajmy jednak, że wcale nie musi być dostępna i korzystna dla każdego. W wielu przypadkach mogą pojawić się wyliczenia niekorzystne dla podatnika. Ma to związek z „ograniczoną” wiedzą skarbówki na temat ulg i odliczeń przysługujących danej osobie za miniony okres. Pamiętajmy, że mamy prawo do złożenia własnego zeznanie w formie elektronicznej czy papierowej.

Decyzję trzeba podjąć do 30 kwietnia br. Jeśli do tego dnia podatnik nic nie zrobi, to zeznanie przygotowane przez KAS zostanie uznane za złożone. Można też zmienić część danych czy sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 

UWAGA NA ULGI

Ci, którzy korzystają z ulg powinni rozliczyć się samodzielnie lub zweryfikować e-zeznania.

Do najpopularniejszych ulg i odliczeń należą darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne czy Internet. Tego rodzaju ulgi i odliczenia zależą często od spełnienia dodatkowych przesłanek czy konieczności dokonania drobnych obliczeń w oparciu o dane, których KAS nie posiada. 

Pamiętajmy także, że automatycznie wypełniony Twój e-PIT jest domyślnie rozliczeniem indywidualnym, nawet gdy dana osoba złożyła w poprzednim roku zeznanie z żoną czy mężem. Stąd w celu zapłacenia podatku wspólnie z małżonkiem, trzeba wprowadzić zmianę w tym zakresie.

Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to forma zwrotu podatku. Forma zwrotu podatku wskazana w zeszłorocznym rozliczeniu zostanie przyjęta w bieżącym rozliczeniu. Jeśli ktoś zdecydował się na przelew na konto czy przekaz pieniężny, to właśnie w taki sposób otrzyma ewentualną nadpłatę. System zapamiętał także wskazaną poprzednio organizację pożytku publicznego, której podatnik przekazał 1 % swojego podatku. 

Warto sprawdzić aktualność danych. Gdy zostaną wskazane błędnie, będzie możliwość ich modyfikacji w terminie późniejszym, ale wyłącznie w trybie korekty zeznania. To znacznie wydłuży czas oczekiwania na zwrot nadpłaty lub doprowadzi do tego, że wspierana przez podatnika organizacja pożytku publicznego nie uzyska środków z jednego procenta.

 

 

DOSTĘP DO E-ZEZNANIA

Dostęp do e-zeznania jest możliwy wyłącznie po uwierzytelnieniu tożsamości podatnika. Odbywa się to za pomocą profilu zaufanego lub po podaniu odpowiednich danych. Należą do nich PESEL lub NIP, kwota przychodu z deklaracji za 2017 rok oraz kwoty przychodów za 2018 rok, pochodzących z formularzy PIT-11 otrzymanego od płatnika.

Warto pamiętać, że dostęp do e-zeznania może być początkową ograniczony. Serwery skarbówki nie wytrzymują masowego zainteresowania podatników. Zamiast swojego zeznania na stronie epit.podatki.gov.pl można zobaczyć komunikat o błędzie.

 

r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły