Aktualności

zespól interdyscyplinarny
Październik był dla nas wyjątkowo pracowity. Kilkanaście rozpraw, wiele porad prawnych i spotkań. W tym miesiącu przeprowadziliśmy dwa szkolenia, jedno dla członków zespołu interdyscyplinarnego z Koronowa, drugie dla seniorów z Papowa Biskupiego. Wzięliśmy także udział w konferencji . Z chęcią podzielimy się z Państwem informacjami o naszych działaniach!   Udział w konferencji w Koronowie. Wykład o idei interdyscyplinarności.   „Interdyscyplinarność w procedurze Niebieskiej Karty. Założenia i praktyka.” tak brzmiał temat mojego wystąpienia w ramach piątkowej konferencji (22 października) pt. „Współczesne zagrożenia dla młodzieży oraz współpraca instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w Koronowie. Konferencja zorganizowana została przez Urząd
Czytaj więcej
makarska czas na interwencje
„Badania wykazują, że najbardziej narażone na działania oszustów są osoby po 70 roku życia. Jak się przed tym ustrzec? Czy można zapobiec takim oszustwom? Gdzie mogą szukać pomocy?” Tak brzmiała zapowiedź ostatniego odcinka programu pt. „Czas na interwencję”.   W środę 25 września zaproszona zostałam do studia TVP, aby wraz z innymi gośćmi porozmawiać o zagrożeniach dla seniorów – m. in. o tzw. oszustwach na wnuczka, ale także o problemie przemocy wobec starszych oraz ze zagrożeniach ze strony najbliższej rodziny. Zapraszam do obejrzenia reportażu. Materiał ciężki. Natomiast rozmowa w studiu – krzepiąca.   r. pr. Lidia Makarska
Czytaj więcej
szkolenia prawne Makarska
„Kompetentny zespół”. To nazwa szkolenia zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego adresatami byli członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.   Szkolenie odbywało się 25 września w Przysieku k. Torunia. Tym razem szkolenie prowadził zespół trenerów w składzie: Beata Kita – mgr psychologii, terapeuta systemowej terapii rodzin, terapeuta motywujący, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP; Ewa Bachanek-Znamierowska – mgr politologii i nauk społecznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Czytaj więcej
prawnik kleeberga fordon
Szanowni Państwo, Drodzy Klienci! Z przyjemnością informujemy o zmianie siedziby Kancelarii.   Nasza nowa siedziba mieści się w Bydgoszczy przy ul. Generała Franciszka Kleeberga 2,        w budynku Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypominamy o tym, że z Klientami spotykamy się także w Toruniu. Zapraszamy do siedziby przy ul. Władysława Łokietka 5 (budynek Business Link Toruń)   Serdecznie zapraszamy!     r. pr. Lidia Makarska
Czytaj więcej
czas na interwencje prawnik
Miło jest nam pochwalić się udziałem mec. Lidii Makarskiej w programie „Czas na interwencje”.   Odcinek wyemitowany 20 marca 2019 r. dotyczył przemocy w rodzinie, głównie przemocy psychicznej oraz roli świadków w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Kiedy mówimy o niestosownym zachowaniu, a kiedy już jest przemoc? Jak często dochodzi do przemocy w rodzinie? Kto najczęściej staje się ofiarą? Jak powinni zachować się świadkowie takich wydarzeń. Na te i wiele innych pytań próbowano odpowiedzieć w programie.   r. pr. Lidia Makarska
Czytaj więcej
szkolenie dla gkrpa
Sezon szkoleniowy dobiegł końca. Ostatnie szkolenie w tym roku zrealizowaliśmy dla członków GKRPA, członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w Gminie Ryńsk. Podczas szkolenie rozmawialiśmy przede wszystkim o roli członków GKRPA w procedurze Niebieskiej Karty oraz o licznych zmianach w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jakie weszły w życie w 2018 r.
Czytaj więcej
szkolenie dla zespołu bydgoszcz
Największe tegoroczne wyzwanie za nami. W dniu 27 listopada 2018 r. przeprowadziliśmy  szkolenie dla Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”. Wzięli w nim udział członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. W szkoleniu uczestniczyło 120 osób. Wśród słuchaczy byli m. in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej i komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusze Policji, kuratorzy.
Czytaj więcej
szkolenie dla seniorów
We wtorek 23 października przeprowadziliśmy w ramach kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykład pt. „Bezpieczny Senior – analiza wybranych aspektów prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego”.   W dniu 23 października br. w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy odbyło się  kolejne posiedzenie WRdsPS. Członkowie WRdsPS oraz zaproszeni goście wysłuchali referatu na temat praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz konsumentów. Referat  prezentowali pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Kolejnym tematem posiedzenia była prelekcja w ramach projektu „Ocena kondycji psychicznej” finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Regionalny koordynator
Czytaj więcej
szkolenie prawne
W dniach 8-10 października przeprowadziliśmy w Tucholi drugą edycję szkolenia pt. Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie zrealizowane zostało dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   3 intensywne dni, 3 trenerów, 3 grupy uczestników – przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Wśród szkolących się byli pracownicy socjalni, pracownicy szkół, ośrodków interwencji kryzysowej, kuratorzy sądowi.     Tym razem przedstawiciele służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie spotkali się w Tucholi, a zróżnicowane zarówno pod względem treści, jak i formy zajęcia (łącznie 24 godziny dydaktyczne) prowadziły: Lidia Makarska (radca prawny, konsultantka Kujawsko-pomorskiej Niebieskiej
Czytaj więcej
szkolenie koronowo
Kolejne szkolenie za nami! 3 intensywne dni, 3 trenerów, 3 grupy uczestników a w nich przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z 6 gmin z powiatu koronowskiego.   W szkolenie nad Zalewem Koronowskim wzięło udział 40 osób (przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, GKRPA i Policji). Szkolenie pt. Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowane zostało dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Każda z grup przepracowała 24 godziny dydaktyczne. Zakres tematyczny szkolenia zgodny był z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 24 kwietnia 2018 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie
Czytaj więcej

Facebook

Google Plus

LinkedId