Kara za utrudnianie kontaktów?

Kontakty z dzieckiem

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje sposobu na zobligowanie rodziców, którzy utrudniają byłym małżonkom lub partnerom kontakty z dziećmi do respektowania orzeczeń sądu w zakresie kontaktów. Eksperci są zgodni, że potrzebne jest wprowadzenie kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Jaka ma być to kara? Pomysły są różne – ingerencja we władzę rodzicielską, zakwalifikowanie uporczywego utrudniania kontaktów jako wykroczenia, mediacje. Niezależnie od tego, które z nich zostanie ostatecznie przyjęte, cieszyć się należy, że problem dostrzeżono i że trwa debata na temat sposobów na rozwiązanie tego problemu. […]

Read More…

Facebook

Google Plus

LinkedId