Jawność życia publicznego. Nowość!

ustawa o jawności życia publicznego

Dostęp do informacji publicznej po nowemu. Powszechna lustracja majątkowa, obligatoryjne procedury antykorupcyjne, ochrona sygnalistów i inne nowości wynikające z projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu!   Rząd pracuje nad ustawą o jawności życia publicznego. Zapowiada się istna rewolucja! Projekt likwiduje trzy ustawy: o lobbingu, antykorupcyjną i ustawę o dostępie […]

Read More…

Rodzicielstwo to wyzwanie

Kampania Rodzicielstwo to wyzwanie

Kampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami płynącymi z Internetu. Przekazy kampanii koncentrują się na problemie uwodzenia dzieci w sieci.   Kampania Zjawisko uwodzenia w Sieci oparte na manipulacji mającej na celu nakłonienie dziecka do tworzenia materiałów o charakterze erotycznym, a czasem również do spotkania i wykorzystania seksualnego. […]

Read More…

Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych

Procedura Niebieskiej Karty. Szkolenie

Z przyjemnością informujemy o przeprowadzeniu szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przy Urzędzie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, której jednym z zadań jest organizowanie szkoleń dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. […]

Read More…

RPD o mediacji rówieśniczej

Przemoc rówieśnicza. Szkolenia

Mediacja jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów wzbogaca stosowane metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Pozwala określić kwestie sporne, pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć wzajemne satysfakcjonujące obie strony sporu porozumienie – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Rzecznik apeluje do MEN o realizację w placówkach […]

Read More…

Cyberprzemoc. Szkolenie w Chełmnie

Cyberprzemoc. Szkolenia.

W dniu 9 listopada 2017 r. w jednej z chełmińskich szkół przeprowadziliśmy wykład edukacyjny pt. „Młodzież w Internecie – zagrożenia w Sieci oraz prawne aspekty funkcjonowania  w wirtualnym świecie”. Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy: co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić?, jakie zagrożenia kryją się w sieci i jak ich unikać?,
kim jest ofiara cyberprzemocy i jakie przysługują jej prawne środki ochrony?, jak reagować na przestępstwo elektroniczne?, jakie są konsekwencje czynów karalnych popełnionych przez nieletnich? gdzie szukać pomocy? […]

Read More…

Mediator-radca prawny

Ośrodki Mediacji Radców Prawnych

W poniedziałek,  16 października 2017 r. po raz pierwszy w Polsce, wszystkie dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązuje sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Mediacje kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców.   Dlaczego mediacja? Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby – mówi Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – […]

Read More…

Czy pracownik odpowiada za mienie pracodawcy?

Braki w towarze. Odpowiedzialność pracownika

Zdarza się, że pracodawcy przymuszają swoich pracowników do ponoszenia odpowiedzialności za braki w towarze. Wymuszają podpisanie umów o pracę zawierających klauzule niekorzystne dla pracowników (zapisy o karach umownych, zgody na dokonywanie potraceń z wynagrodzenia za pracę). Czy jest to zgodne z prawem? W jaki sposób może bronic się pracownik? […]

Read More…

Przesłanki rozwodowe

Pozew o rozwód

Decyzja o rozstaniu to niezwykle ważna decyzja. Pośpiech nie jest wskazany. Do postępowania należy się przygotować po to, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka w postaci oddalenia naszego powództwa. W jakich sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu? Sąd oddali powództwo o rozwód jeżeli w toku sprawy dojdzie do przekonania, że nie zachodzą tzw. pozytywne przesłanki […]

Read More…

RPD apeluje o ochronę dzieci nienarodzonych

Ochrona dzieci nienarodzonych

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z propozycją zmiany przepisów prawa – Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego – koniecznych dla zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami zachowań podejmowanych przez kobiety w ciąży, polegających na piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, które powodują trwałe uszkodzenie płodu. […]

Read More…

KPPPR – projekt sprawozdania

przemoc w rodzinie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Sprawozdania stanowi kompendium podjętych działań w skali kraju na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskazany projekt sprawozdania obecnie znajduje się w fazie konsultacji, ale już teraz zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. […]

Read More…

Facebook

Google Plus

LinkedId